Historie vanaf 1943

De oorsprong van Hilversum Mediastad ligt aan de Meteorenstraat waar nu wijk Seinhorst is gesitueerd. Vroeger stond daar de Nederlandse Seintoestellen Fabriek waar de eerste radio’s werden geproduceerd. Op 13 januari 1943 werd door personeelsleden het Gemengd Koor N.S.F. opgericht; een koor dat in de beginjaren meer dan honderd leden telde. In die laatste oorlogsjaren werd Duits repertoire in het Nederlands gezongen. Mogelijk door de komst van de televisie en de veranderende maatschappij, nam het ledental in de jaren vijftig af en bestond het koor in de jaren zestig nog uit zo’n zeventig leden. Maar dat aantal is door de jaren heen vrij constant gebleven.

Toen de naam van de fabriek werd gewijzigd in Philips Telecommunicatie Industrie kreeg de afkorting N.S.F. een andere betekenis namelijk Nostros Sonitos Faciamus; Wij voeren onze gezangen uit.

Het repertoire van het koor bleef gevarieerd: opera, operette, musical, licht klassiek en klassiek. Tweejaarlijks werd in Theater Gooiland een concert gegeven. Maar er werd ook opgetreden in kerken, bejaarden- en verpleeghuizen. Het koor werkte zelfs mee aan plaatopnames van toen populaire artiesten zoals Mieke Telkamp, Maywood en Gert & Hermien. 

Na een dirigentenwisseling in de jaren negentig werd de keuze gemaakt voor uitsluitend klassieke koormuziek. Sinds 2011 heet het voormalige N.S.F. koor definitief Concertkoor N.S.F.

Nostros Sonitus Faciamus

© Concertkoor N.S.F.