Donateurs

Wij proberen van elk concert iets bijzonders te maken; we kiezen voor professionele orkesten en solisten die vanzelfsprekend allemaal betaald worden. We zijn dan ook heel blij met de financiele steun van onze donateurs!

Het donateurschap bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Hiervoor krijgt u eenmaal per jaar een aanzienlijke korting op de toegangsprijs van onze concerten.

U kunt zich hiervoor aanmelden op ons 

email-adres: info@concertkoornsf.nl

Of u geeft zich op bij onze penningmeester:

Sjouke Kingma

E-mail:sjouke_kingma@hotmail.com


Nostros Sonitus Faciamus

© Concertkoor N.S.F.