Nieuws!

 

 

Historische Kring Albertus Perk

In het meinummer 2018 van het tijdschrift van de Historische Kring Albertus Perk zal een artikel gepubliceerd worden over de geschiedenis van het 75-jarig Concertkoor N.S.F. 

 

Iktoon

Op zaterdag 2 juni a.s. zal het Concertkoor N.S.F. meedoen aan de manifestatie Iktoon in het raadhuis van Hilversum.

© Concertkoor N.S.F.